อัตราค่าบริการ ซ่อม - เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ  
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  9,000 - 24,000  BTU
1,500
120 วัน
40 นาที
2
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  25,000 - 30,000  BTU
1,800
120 วัน
40 นาที
3
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  31,000 - 48,000  BTU
2,500
120 วัน
40 นาที
4
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 49,000 - 50,000  BTU
3,000
120 วัน
40 นาที
5
เครื่องปรับอากาศ ขนาด  51,000  UP
   ค่าบริการซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ พร้อมเปลี่ยนไดเออร์ , แว็คคั่ม , เติมน้ำยา เต็มระบบ   
   ค่าบริการเปลี่ยน แม็คเนติกคอนแทร็คเตอร์ , แค็ปรัน คาปาซิเตอร์    
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เปลี่ยนแคปรัน (Start Compressor) 30/45 MFD
1,500
120 วัน
40 นาที
2
เปลี่ยนแม็คเนติกคอนแทร็คเตอร์   
1,200
120 วัน
40 นาที
3
เปลี่ยนแคปสตาร์ทคาปาซิเตอร์ 106-108/145-175 MFD
1,800
120 วัน
40 นาที
4
เปลี่ยนแคปรัน (Start Mortor) CDU
900
120 วัน
40 นาที
5
รายการอื่น ๆ
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
มอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/2 HP
2,800
120 วัน
40 นาที
2
เปลี่ยนมอเตอร์คอล์ยร้อน 1/8 HP  220V. 
2,500
120 วัน
40 นาที
3
เปลี่ยนมอเตอร์คอล์ยร้อน 1/6 HP  220V.
2,500
120 วัน
40 นาที
4
เปลี่ยนมอเตอร์คอล์ยร้อน 1/4 HP  220V.
2,800
120 วัน
40 นาที
5
เปลี่ยนใบพัดลมคอล์ยร้อน
900
120 วัน
40 นาที
6
รายการอื่น ๆ
   ค่าบริการ เปลี่ยนมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ    
   ค่าบริการ เปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทมีสาย รีโมทไร้สาย    
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย
1,500
1  ปี
30 นาที
2
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล LCD 
2,000
1  ปี
30 นาที
3
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล
2,500
1  ปี
30 นาที
4
เปลี่ยนเบรกเกอร์ / ลูกเซอร์กิส
500
1  ปี
30 นาที
5
รายการอื่น ๆ
ลำดับที่
รายการ
ราคา
รับประกัน
ระยะเวลา
1
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 9,000  บีทียู
6,000
1  ปี
2  ชม.
2
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 12,000  บีทียู
7,000
1  ปี
2  ชม.
3
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 16,000  บีทียู
8,000
1  ปี
2  ชม.
4
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 18,000  บีทียู
9,000
1  ปี
2  ชม.
5
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 20,000  บีทียู
11,000
1  ปี
2  ชม.
6
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 24,000  บีทียู
12,000
1  ปี
2  ชม.
7
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 28,000  บีทียู
13,000
1  ปี
2  ชม.
8
คอมเพรสเซอร์ ROTARY ขนาด 33,000  บีทียู
15,000
1  ปี
2  ชม.
9
รายการอื่น ๆ
   ค่าบริการ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ พร้อมแว็คคั่ม ทำระบบน้ำยา เติมน้ำยา R22. เต็มระบบ    
   ราคาสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ยี่ห้ออะไหล่อุปกรณ์ ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง  
   ซ่อมแก้ไข ระบบน้ำยา ทำระบบน้ำยาใหม่ (ระบบตัน)   
ระบบแอร์ตัน คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอย์ลเย็นและคอย์ลร้อน
แต่คอยล์เย็นด้านในไม่มีลมเย็นออกมา หรือมีลมเย็นออกมาได้ซักพักและก็ไม่มีความเย็นอีกเลย
สาเหตุ หลัก ๆ  เกิดจากภายในท่อระบบน้ำยา มีความชื้นอยู่  ,  แคปทิ้วตัน  ,  ไดเออร์ตัน   ฯลฯ
การซ่อม คือ  จะต้องทำการไล่ระบบด้วยน้ำยาไล่ระบบ แล ะไนโตเจนแรงดันสูง  เปลี่ยนไดเออร์
เปลี่ยนแคปทิ้ว   ถ้าจำเป็นทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ หน้างานด้วย
       อัตราค่าบริการ ซ่อม ทำระบบน้ำยา ขั้นต่ำ 1,500 บาท  ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน    
ลูกค้าสนใจ รับบริการ  โทรปรึกษาปัญหาของอาการเสีย  ทางเรายินดีจัดส่งพนักงาน
เข้าตรวจเช็คอาการเบื้องต้น เพื่อขอใบเสนอราคา ได้ที่ บริษัท ชัยรุ่งแอร์เทค จำกัด
โทร 02 - 9015611 , 081 - 9141513  ทุกวัน  เวลา 8.00น. - 18.00 น.

  บริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการบริการจากท่าน  
  ติดต่อฝ่ายขาย บริษัท ชัยรุ่งแอร์เทค จำกัด
        โทร  02 - 901 5611 ,  081 - 9141 513
             ทุกวัน เวลา  8.00 น. - 18.00 น.
หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตั้ง
ซ่อม
ย้าย
ล้าง
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
ชำระเงิน
     บริษัท  ชัยรุ่งแอร์เทค จำกัด
จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ราคา ปลีก - ส่ง
         บริการ ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง
    เครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด - ทุกยี่ห้อ
LINE ID :  @chairungairtech

www.facebook.com/chairungairtech/
          02 - 9015611 , 081 - 9141513                  
          ทุกวันเวลา  8.00 - 18.00 น.                        
หน้าแรก
โปรโมชั่น
ติดตั้ง
ซ่อม
ย้าย
ล้าง
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ชำระเงิน
     บริษัท  ชัยรุ่งแอร์เทค จำกัด
จำหน่าย เครื่องปรับอากาศ ราคา ปลีก - ส่ง
         บริการ ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง
    เครื่องปรับอากาศ ทุกชนิด - ทุกยี่ห้อ